Bierzmowanie 2021 r.

BIERZMOWANIE jest SAKRAMENTEM, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem.  Staje się wówczas pełnoprawnym,odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.

DOKUMENTY:

  • metryka chrztu
  • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­nie świadectwo katechizacji
  • w przy­padku osób starszych — świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej

Do Sakramentu Bierzmowania przygotowują się tylko osoby z klas VIII i starsze, w wyjątkowych przypadkach za zgoda proboszcza inne (rocznik).

Spotkanie formacyjne w niedziele 18 października 2020 r. – godz. 11.30 – różaniec, Msza Święta spotkanie.

Przypominam, że kandydatów do Sakramentu Bierzmowania obowiązuje:

  • udział w Mszach Świętych niedzielnych
  • udział w Nabożeństwie Różańcowym
  • Pierwszy piątek, sobota lub niedziela miesiąca (spowiedź)
  • Droga Krzyżowa
  • Spotkania i Msze Święte Formacyjne
  • Aplikacja internet pentecostapp.pl (instrukcja obsługi na spotkaniu formacyjnym)

Pytania i dodatkowe informacje – Ks. Robert