I Komunia Św. 2018

Pierwsza_Komunia_Swieta

Najbliższa Msza Święta i spotkanie dzieci i rodziców pierwszokomunijnych –

 kościół parafialny w Olchowcu. Obecność obowiązkowa.

I Komunia Święta – Parafia Świętej Małgorzaty w Olchowcu – 14 maja 2018 r. godz. 10.30.

Czym jest Pierwsza Komunia Święta dla dziecka i jego rodziców

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z komunią świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w wymiarze życia doczesnego. Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej dziecka to dla całej rodziny szansa na pogłębienie przyjaźni z Bogiem oraz na odnowienie życia zgodnie z zasadami Ewangelii. Jeżeli rodzice i dzieci nie żyją na co dzień mądrością Ewangelii, jeżeli w niedziele i święta nie spotykają się z Bogiem w Eucharystii, to Pierwsza Komunia Święta stanie się jedynie epizodem i miłym wspomnieniem, które powiększy wprawdzie zasób rodzinnych fotografii, ale nie wpłynie na jakość wychowania dziecka ani na sposób jego postępowania.

Pierwsza Komunia Święta to dla rodziców przypomnienie o tym, że powinni oni karmić swoje dziecko tymi samymi wartościami i prawdami, którymi karmi nas Bóg. To właśnie rodzice mają być pierwszymi świadkami tego, że Bóg każdego z nas doskonale rozumie i nieodwołalnie kocha. Rodzice dają dziecku czytelne świadectwo o miłości Boga do człowieka wtedy, gdy nie tylko do dziecka, ale również do siebie nawzajem odnoszą się z szacunkiem i z radosną miłością. Miłość doświadczana w rodzinie sprawia, że dziecku łatwo będzie uwierzyć w to, że Bóg kocha je nieodwołalnie i bezwarunkowo.

Pierwsza Komunia Święta to okazja do tego, by wraz z dzieckiem wspomnieć i ponownie przeżyć chrzest święty, czyli pierwszy sakrament, który przyjęło ich dziecko. Chrzest to bowiem sakrament, w którym Bóg zawierzył rodzicom dziecko, które On kocha i które jest Jego przybranym dzieckiem. Prosząc o chrzest, rodzice zobowiązali się do tego, by codziennie karmić swojej dziecko Bożą prawdą o człowieku i Bożą miłością do człowieka.

Innym ważnym zadaniem rodziców w okresie bezpośredniego przygotowania do I Komunii Świętej jest prowadzenie dziecka na duchową głębię. Chodzi tu zwłaszcza o wyjaśnianie dziecku, że to, co najważniejsze, jest ukryte przed naszym wzrokiem. To, co decyduje o naszym życiu i o naszym losie, opiera się bowiem na miłości i na zaufaniu. Gdy dziecko bawi się na podwórku i jest pewne, że rodzice je kochają, to takie dziecko pozostaje spokojne, gdyż nie boi się tego, że oni gdzieś sobie wyjadą i że na zawsze pozostawią je bez opieki. Podobnie jeśli rodzice pomogą dziecku upewnić się, że jest kochane przez Boga, wtedy będzie ono potrafiło spotykać się i rozmawiać z Niewidzialnym Bogiem.

Niezwykle ważnym sposobem przyprowadzania dziecka do Boga jest wspólna modlitwa w rodzinie, regularny udział całej rodziny w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, a także wspólna lektura Pisma Świętego, które w prosty i poruszający sposób opowiada niezwykłą historię miłości Boga do człowieka.

Ważnym zadaniem rodziców jest uczęszczanie wraz dzieckiem na katechezy w parafii, które stanowią bezpośrednie przygotowanie do uroczystości I Komunii Świętej. Wielką szansą na przyprowadzanie dziecka do Boga jest opowiadanie o Przyjacielu, który zawsze nas rozumie i kocha, który chroni nas przed naszą własną słabością i który karmi nas samym sobą, jak kochająca mama, która tuli swe niemowlę do piersi. Ważne jest też to, by rodzice opowiadali dziecku o tym, że oni również potrzebują przyjaźni z Bogiem, który uczy nas żyć mądrze i radośnie.

W naszej parafii okres przygotowania do przyjęcia Pierwszej Komunii Św. obok przygotowania szkolnego trwa przez cały rok, a sama uroczystość połączona z pełną Eucharystią przypada na 14 maja o godz. 10.30. Dlatego dzieci przystępujące do tego sakramentu wraz z rodzicami winni uczestniczyć w każdą niedzielę w Eucharystii.

Spotkania Formacyjne w Roku Szkolnym:

Niedziela 02.10.2016 r. – godz. 12.00 – Dzieci otrzymują Różaniec

Niedziela 06.11.2016 r. – godz. 12.00 – Spotkanie formacyjne

Niedziela 11.12.2016 r. – godz. 12.00 – Dzieci otrzymują Medalik

Niedziela 08.01.2017 r. – godz. 12.00 – Spotkanie formacyjne – Uroczyste Kolędowanie

Niedziela 05.03.2017 r. – godz. 12.00 – Dzieci otrzymują Modlitewnik

Niedziela 09.04.2017 r. – godz. 12.00 – Dzieci otrzymują Świece

Sobota 13.05.2017 r. – godz. 10.00 – Spowiedź Dzieci Pierwszokomunijnych i ich rodzin

Niedziela 14.05.2017 r. – godz. 10.30 – Uroczystość I Komunii Świętej

Różaniec – 15 zł – do końca września

Medalik – 45 zł. – do końca listopada

Modlitewnik – 15 zł. – do końca stycznia

Świeca – 12 zł – do końca marca

Obrazek Pamiątka – 15 zł

Książeczki indeksy – 5 zł

Całość Pamiątek: 107 zł

Pielgrzymka Dzieci i ich rodziców do Częstochowy – Msza Święta przed obrazem Jasnogórskich zarezerwowana specjalnie. Wyjeżdżamy w środę 17 maja godz. 7.00. Atrakcje w Bałtowie. Dojazd do Częstochowy – zakwaterowanie, obiadokolacja, Apel Jasnogórski. W czwartek 18 maja: śniadanie, Msza Święta Uroczysta, zwiedzanie sanktuarium, powrót na ok. 22.00.

Wszystkie dodatkowe informacje u Ks. Roberta Drzewieckiego, tel.  505 847 975,  e-mail: robdrzew@post.pl

UWAGA!!!!!

Dzieci, które były chrzczone w innej parafii potrzebują odpis aktu Chrztu Świętego.

Proszę go dostarczyć do końca października!