Repertuar ślubny

     PROPOZYCJE ŚPIEWÓW PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU MAŁZEŃSTWA

1. ŚPIEW NA PROCESJE WEJŚCIA (WYBRAĆ JEDEN):

To przykazanie ja dziś daję Wam

– Ojcze z niebios, Boże, Panie

– Wody nie ugaszą jej

– Przykazanie nowe, daję Wam

– Nim świt obudzi noc

– Gdzie miłość wzajemna i dobroć

– Rękę Ci daję

2. ŚPIEW PODCZAS UDZIELANIA SAKRAMENTU (KONIECZNY)

– Hymn do Ducha Św. „Veni creator” – O Stworzycielu Duchu przyjdź.

3. ŚPIEW PODCZAS PRZYGOTOWANIA DARÓW (JEDEN):

– Ofiaruję Tobie, Panie mój

– Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie

– Jeden chleb

– Cóż Ci Jezu damy

– Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie

– Panie proszę przyjdź

– Warto dla jednej miłości żyć

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU ZE ZBIORU NR 1.

4. ŚPIEW NA KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ

– Zbliżam się w pokorze

– Jezusowi cześć i chwała

– Panie, pragnienia ludzkich serc

– Wierzę w Ciebie, Panie, coś mnie obmył z win.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU INNEJ

PIEŚNI EUCHARYSTYCZNEJ

5. ŚPIEW NA DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚW.

– Ubi caritas et Amor

– Nie umiem dziękować Ci Panie

– Ukaż mi Panie swą Twarz

– Dziękujemy Ci Ojcze nasz

– Wielbić Pana chcę

– Ojcze, chwała Tobie

– Schowaj mnie pod skrzydła swe

6. ŚPIEW NA ZAKOŃCZENIE:

– Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze

– Pobłogosław Jezu drogi

– Na wszystkich drogach życia

– Ave Maryja Jasnogórska

– Maryjo, śliczna Pani

– My chcemy Boga

WAŻNE INFORMACJE DLA NARZECZONYCH!!!!

Msza Święta nie jest „imprezą rodzinną” i nie ma w niej dowolności wykonywania śpiewów i utworów solowych.

Podczas Mszy Świętej doświadczamy największego Misterium naszej wiary. Nie jest to więc miejsce i czas na „zamawianie utworów”.

Przepisy kościelne nakładają na wykonujących posługi organistów czy muzyków kościelnych pewne prawa, które winni są Oni przestrzegać.

Na życzenie mailowo czy facebookowo podeślę linki, do dokumentów kościelnych na ten temat, mam je również do wglądu na chórze.

Jeśli Wy – nowożeńcy – macie innego organistę czy organistkę bądź też nie potrzebujecie na swojej uroczystości organisty – bardzo proszę o kontakt informacyjny jak najszybciej – już teraz.

Bardzo proszę również o informację o tym, czy oprócz organisty są przewidziani inni muzycy – skrzypek, solistka, solista. Dobrze jest zorganizować z nimi wcześniejszą próbę. Sam również dysponuję taką „bazą” wykonawców, z którymi już współpracowałem i którzy są godni polecenia. O fakcie takim proszę poinformować przyjmniej na miesiąc przed datą Waszego ślubu.

MNIE I KSIĘDZA PROBOSZCZA.

Ostatnia prośba, jaką mam to kontakt w celu ustalenia repertuaru – niech to będą przynajmniej 3 tygodnie przed datą ślubu.

Z poważaniem, Wasz organista Rafał Kuczura.

E -mail: rkuczura@gmail.com

tel. 517 545 440

LINKI DO DOKUMENTÓW KOŚCIELNYCH:

http://ako.diecezja.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=825:zarzdzenie-w-sprawie-muzyki-wykonywanej-podczas-celebracji-liturgicznych&catid=1:dokumenty&Itemid=3

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej