Sakrament Bierzmowania – Obrzędy

OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
LITURGIA SŁOWA
I czytanie
Psalm responsoryjny
Ewangelia
Kandydatów do bierzmowania przedstawia proboszcz albo inny kapłan. Wszyscy kandydaci
do bierzmowania, stoją w odpowiednim miejscu przed biskupem.

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu
bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.
Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała
się należycie do jego przyjęcia?
Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli
bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do
sakramentu pokuty.
Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask
oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci ( ta formuła na pamięć!!!)
Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego
wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Wszyscy: Amen.

HOMILIA

Obrzęd:
Świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego.
Biskup : N. Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego
Bierzmowany: Amen
Biskup: Pokój z Tobą.
Buerzmowany: I z Duchem Twoim.