Cmentarz parafialny

INFORMACJA

NOWA USTAWA ŚMIECIOWA WPROWADZONA OD LIPCA 2013 R. WYMOGŁA NANAS WPROWADZENIE OPŁATY ABONAMENTOWEJ NA WYWÓZ ŚMIECI.OPŁATA DOTYCZY GROBÓW UŻYWANYCH, NIEZALEŻNIE OD LICZBY SPOCZYWAJĄCYCH W NIM OSÓB.

ZA OKRES  I - XII. 2023  R.  WYNOSI 30  ZŁ.

Podwyżka opłaty o 10 zł wynika z podwyżki cen za wywóz kontenerów. Bardzo proszę o systematyczne i odpwoiedzialne uiszczanie tej opłaty. Jest to nasza wspólna odpowiedzialność za to miejsce. OPŁATĘ MOŻNA DOKONAĆ W KANCELARII PARAFI ŚW. MAŁGORZATY W OLCHOWCU, LUB WPŁACAJĄC PIENIĄDZENA KONTO BANKOWE: PARAFIA ŚW. MAŁGORZATY W OLCHOWCU NR KONTA 71 8187 0004 2006 0130 0475 0001. Z DOPISKIEM: OPŁATA CMENTARNA, IMIĘ I NAZWISKO OSOBY WPŁACAJĄCEJ. INFORMUJĘ ŻE OBECNIE TRWAJĄ PRACĘ INWENTARYZACYJNE CMENTARZA. KAŻDY Z UŻYWANYCH GROBÓW  POSIADA  SWÓJ INDYWIDUALNY NUMER. PROSZĘ O WRZUCANIE ŚMIECI DO TYLKO DO PODPISANYCH KONTENERÓW !!!!!