Repertuar ślubny

     PROPOZYCJE ŚPIEWÓW PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU MAŁZEŃSTWA

1. ŚPIEW NA PROCESJE WEJŚCIA (WYBRAĆ JEDEN): - To przykazanie ja dziś daję Wam - Ojcze z niebios, Boże, Panie - Wody nie ugaszą jej - Przykazanie nowe, daję Wam - Nim świt obudzi noc - Gdzie miłość wzajemna i dobroć - Pod Twą obronę Ojcze na niebie - Jeden jest tylko Pan - Rękę Ci daję - Hymn o Miłości- "Choćbym poznał wszystkie tajemnice świata..."
2. ŚPIEW PODCZAS UDZIELANIA SAKRAMENTU (KONIECZNY) - Hymn do Ducha Św.  - O Stworzycielu Duchu przyjdź.
3. ŚPIEW PODCZAS PRZYGOTOWANIA DARÓW (JEDEN): - Ofiaruję Tobie, Panie mój - Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie - Jeden chleb - Cóż Ci Jezu damy - Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie - Jak łania pragnie wody ze strumieni - Zgromadzeni na modlitwie z Panem swym - Panie proszę przyjdź - Warto dla jednej miłości żyć ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU ZE ZBIORU NR 1.
4. ŚPIEW NA KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ - Zbliżam się w pokorze - Jezusowi cześć i chwała - Witaj Pokarmie - Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan  - Tyś do serca mego wstąpił, Boże mój - O Boże dzięki Ci składamy za ten wielki cud - Panie, pragnienia ludzkich serc - Wierzę w Ciebie, Panie, coś mnie obmył z win. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBORU INNEJ PIEŚNI EUCHARYSTYCZNEJ
5. ŚPIEW NA DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚW. - Ubi caritas et Amor - Nie umiem dziękować Ci Panie - Ukaż mi Panie swą Twarz - Dziękujemy Ci Ojcze nasz - Wielbić Pana chcę - Ojcze, chwała Tobie - Schowaj mnie pod skrzydła swe - Jak łania pragnie wody ze strumieni
6. ŚPIEW NA ZAKOŃCZENIE: - Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze - Pobłogosław Jezu drogi - Na wszystkich drogach życia - Ave Maryja Jasnogórska - Maryjo, śliczna Pani Wśród tylu dróg  - My chcemy Boga

WAŻNE INFORMACJE DLA NARZECZONYCH!!!!

Msza Święta nie jest „imprezą rodzinną” i nie ma w niej dowolności wykonywania śpiewów i utworów solowych. Podczas Mszy Świętej doświadczamy największego Misterium naszej wiary. Nie jest to więc miejsce i czas na „zamawianie utworów”. Przepisy kościelne nakładają na wykonujących posługi organistów czy muzyków kościelnych pewne prawo oraz obowiązki, które winni są Oni przestrzegać. Na życzenie mailowo czy facebookowo podeślę linki, do dokumentów kościelnych na ten temat, mam je również do wglądu na chórze. Jeśli Wy – nowożeńcy – macie innego organistę czy organistkę, bądź też nie potrzebujecie na swojej uroczystości organisty – bardzo proszę o kontakt informacyjny jak najszybciej – już teraz. Bardzo proszę również o informację o tym, czy oprócz organisty są przewidziani inni muzycy – skrzypek, solistka, solista, etc. Dobrze jest zorganizować z nimi wcześniejszą próbę. Sam również dysponuję taką „bazą” wykonawców, z którymi już współpracowałem i którzy w mojej opinii są godni polecenia.          O fakcie takim proszę poinformować przynajmniej na miesiąc przed datą Waszego ślubu MNIE I KSIĘDZA PROBOSZCZA. Ostatnia prośba, jaką mam - to kontakt w celu ustalenia repertuaru – niech to będą przynajmniej 3 tygodnie przed datą ślubu.

Z poważaniem, Wasz organista Rafał Kuczura.

E -mail: rkuczura@gmail.com

tel. 517 545 440

LINKI DO DOKUMENTÓW KOŚCIELNYCH: https://ako.diecezja.lublin.pl/wp-content/uploads/2020/02/Zarz%C4%85dzenie-ws.-wykonywania-muzyki-podczas-Mszy-%C5%9Bw..pdf http://ako.diecezja.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=825:zarzdzenie-w-sprawie-muzyki-wykonywanej-podczas-celebracji-liturgicznych&catid=1:dokumenty&Itemid=3
Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej